خرابی ماشین لباسشویی و نچرخیدن آن

لباسشویی

عوامل مختلفی در تعمیر لباسشویی  می‌توانند نقش داشته باشند. در زیر به تعدادی از آنها اشاره خواهیم کرد.

عوامل نچرخیدن دیگ ماشین لباسشویی

کیت تعمیر چرخان

اگر چرخان هیچ حرکتی ندارد، تعویض کیت تعمیر چرخان ممکن است راه چاره باشد.

این کیت شامل تمامی قطعات چرخان است که مستعد فرسایش یا از کار افتادن هستند.

اگر هر کدام از قطعات دچار فرسودگی، خرابی یا آسیب شوند، کیت را عوض کنید.

بدنه پیشران

بدنه پیشران جعبه دنده را به چرخان وصل می‌کند. اگر بدنه پیشران دچار آسیب شود، شفت جعبه دنده باز هم به عقب و جلو خواهد رفت، اما چرخان بسیار آهسته حرکت خواهد کرد یا اینکه هیچ حرکتی نخواهد داشت.

بدنه پیشران را به منظور یافتن محل آسیب بررسی کنید. اگر این بدنه دچار فرسودگی، خرابی یا آسیب شود آن را عوض کنید.

بوش موتور

بوش موتور باعث اتصال موتور به جعبه دنده ماشین لباسشویی می‌شود. اگر ماشین بیش از حد پر شود، بوش موتور از کار خواهد افتاد تا از هر دوی موتور و جعبه دنده محافظت کند.

بوش موتور همچنین ممکن است به دلیل فرسایش از کار بیافتد. بوش را بررسی کرده تا شکستگی‌های احتمالی آن را پیدا کنید. اگر بوش شکسته باشد آن را تعویض کنید.

تسمه پیشران

تسمه پیشران را بررسی کنید تا ببینید که آیا پاره شده یا از جای خود جدا شده است. در صورت خرابی آن را عوض کنید.

صفحه کنترل موتور

صفحه کنترل موتور نیروی موتور را فراهم می‌آورد. اگر صفحه کنترل موتور معیوب باشد، ماشین لباسشویی ممکن است به درستی کار نکند یا اینکه اصلا کار نکند.

اول از هر چیز صفحه کنترل را به منظور یافتن سوختگی در اجزاء آن بررسی کنید.

برای فهمیدن اینکه آیا صفحه کنترل معیوب است، اطمینان حاصل کنید که این دستگاه نیروی کافی را برای موتور فراهم می‌کند.

اگر این صفحه دارای نیرو است، اما نیروی موتور را فراهم نمی‌کند آن را تعویض کنید.

موتور پیشران

موتور پیشران شاید معیوب باشد. با این حال، این بخش بسیار به ندرت دچار مشکل می‌شود. قبل از تعویض آن، همه اجزاء دیگر را بررسی کنید.

اگر هیچ کدام از آنها مشکل دار نیستند، به فکر عوض کردن موتور پیشران باشید. برای تعیین کردن اینکه آیا موتور پیشران معیوب است، اول مطمئن شوید که موتور نیرو دریافت می‌کند.

اگر این دستگاه صدا از خود تولید می‌کند اما نمی‌چرخد یا اینکه به شیوه‌ای درست کار نمی‌کند، آن را عوض کنید.

قفل درب و کلیدها

قفل در بسته بودن ماشین لباسشویی را در طی کار کردن آن تضمین می‌کند. به محض اینکه قفل بسته شود، ماشین می‌تواند شروع به کار کند.

اگر قفل به خوبی بسته نشود، کلید در مانع شروع کار خواهد شد. اگر این قفل معیوب باشد، لباسشویی نخواهد چرخید یا اینکه شروع به کار نخواهد کرد.

این کلید ممکن است به دو شیوه مکانیکی یا الکتریکی از کار بیافتد. آن را به منظور یافتن مشکل بررسی کنید.

در صورت یافتن هر مشکلی آن را عوض کنید. برای تعیین مشکل الکتریکی قفل، از دفترچه راهنما کمک بگیرید و از مولتی متر برای بررسی جریان الکتریکی کلیدها استفاده کنید.

اگر یکی از کلیدها دارای جریان نیست، آن را عوض کنید.

دستگاه آرمیچر

آرمیچر با سیم پیچ داخلی تعامل می‌کند تا یک میدان الکترومغناطیسی قدرتمند را به وجود بیاورد، که محفظه را می‌چرخاند.

اگر مغناطیس‌های آرمیچر آسیب دیده باشند و یا هر بخش دیگر آن معیوب باشد، ماشین لباسشویی کار نخواهد کرد.

برای تعیین معیوب بودن آرمیچر آن را به خوبی بررسی کنید. در صورت مشاهده هرگونه مشکل آن را عوض کنید.

چرخان پایینی

چرخان پایینی ممکن است در جایی که به سیستم پیشران متصل است دچار آسیب یا فرسودگی شده باشد.

برای تعیین اینکه این چرخان دچار فرسایش شده است، آن را درآورده و به خوبی بررسی کنید.

چرخان بالایی

چرخان بالایی ممکن است در نقطه اتصال با چرخان پایینی دچار فرسایش یا آسیب شده باشد. نقطه اتصال را بررسی کرده تا در صورت وجود خرابی آن را پیدا کنید.

دستگاه چرخان

دستگاه چرخان ممکن است در جایی که به سیستم پیشران متصل است دچار آسیب یا فرسودگی شده باشد.

برای تعیین اینکه این چرخان دچار فرسایش شده است، آن را درآورده و به خوبی بررسی کنید.

صفحه شستشو

اگر ماشین لباسشویی  به درستی نمی‌چرخد، این احتمال وجود که صفحه شستشو دچار مشکل شده و از شفت پیشران جدا شده باشد.

می‌توان چرخان را درآورد تا نقطه اتصال صفحه شستشو را بررسی کرد.